Sesimi Duy, Beni Tanı

SPARC 5665 olarak #SPARCFARKINDADIR başlığı altında ulaşabildiğimiz kadar kişiye ulaşmak için konferans serisinden oluşan “Sesimi Duy, Beni Tanı!” projemizi başlattık. Amacımız ruhsal sağlığa farkındalık yaratarak bu konudaki toplumsal baskı ve tabulara karşı bir hareket başlatmak. Oluşturduğumuz ggole form ile beraber bahsedeceğimiz konuları kararlaştırdıktan sonra uzman piskologlarla yaptığımız bu toplantılarda “Ruhsal Sağlığa Farkındalık Giriş”, “Psikolojik Hastalıklar” , “LGBTQIA+ farkındalığı”, “Duygular”, “Nöroçeşitlilik” gibi konulara değindik. Bu konferanslarımıza 20 ile 45  kişi arasında değişen katılımcılarımızın paylaşımları ile farkındalık yarattık. Ayrıca ek kaynak oluşturmak amacıyla bir  Discord kanalı oluşturduk. Bu kanalla katılımcılarımızın ruhsal sağlık konusunda birbirleriyle iletişim kurabileceği ve aynı zamanda toplantı özetlerine, duyurulara ve konuyla ilgili ek kaynaklara ulaşabileceği yazılı bir platformumuz oldu. 

Konferanslarımızı instagram üzerinden duyurarak serimizin açılış konferansını psikolog Hazal Yılmaz ile beraber “Ruhsal Sağlığa Farkındalık Giriş” ile başladık.  İnteraktif konferans serimizin ilkini katılımcılarımızın ruhsal sağlık konusunda merak ettikleri, paylaşmak istedikleri deneyimleri ve düşünceleri üzerinden ilerledik. Terapi süreci, ruhsal hastalıkların ötekileştirilmemesi, bu konuda duyarlılık yaratmak için yapılması gerekenler gibi konular üzerinden ilerledik.

Daha sonradan ikinci konferansımız olan “Psikolojik Hastalıklar” da Psikolog Umay Erdağı ile birlikte depresyon, anksiyete ve yeme bozuklukları gibi konular üzerinde durduk. Ergenlik döneminde yaşanan ruh hali, psikolojik hastalıklarla baş etme ve sosyal ortamlarda yaşanan problemler gibi konularda katılımcılarımızın soruları ve Umay Bey’in sunumu ile gerçekleştirdik.

“LGBTQIA+ farkındalığı” konferansımızda; cinsiyet ve cinsel yönelimler, LGBT+ zorbalığı, ayrımcılık gibi konular üzerinden Psikolog Hazal Yılmaz ile birlikte ilerledik. Kırka yakın katılımcılarımızın da paylaşımlarıyla LGBT+ konusunda duyarlılığı artırmak adına bir adım attık. Cinsel yönelim veya cinsiyet ayırt etmeden ulaşabildiğimiz kadar kişiye ulaşmak amacıyla SPARC rengarenktir diyoruz!

“Duygular” konusundaki konferansımızı Psikolog Deniz Ertan ve Psikolog İdil Morin’in moderatörlüğünde gerçekleştirdik. Duyguların amacını, anlamını, duygularımızı fark etmenin ve yoğun duygularla başa çıkmanın yollarını tüm detaylarıyla tartıştık.  

“Nöroçeşitlilik” konulu 5. konferansımızda; Asperger sendromu, DEHB, otizm, disleksi, Down sendromu, Rett sendromu gibi birçok konuda Psikolog Latife Özgüleryüz’ün katkılarıyla merak edilenleri cevapladık. Nöroçeşitlilik konusunda bilgimizi ve duyarlılığımızı arttırmayı başardık.
Konferans serisinde aldığımız bilgiler, paylaşılan deneyimler ve konuşmacılarımızın katkıları sayesinde ruhsal sağlığa farkındalık yaratmak amacımız ile çıktığımız yolda önemli adımlar attık ve bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz.