Farkındalık Ekibi

 “Sparc farkındadır” misyonumuz adı altında, takım çalışmasının ön planda olduğu “Farkındalık Ekibini” kurduk. Hem daha fazla insana ulaşmak hem de diğer robotik takımları ile aramızda olan ilişkilerimizi güçlendireceğini düşünerek başka takımlardan üyeler içeren bir ekip kurma kararı aldık.  Geçtiğimiz sene ekibimizi kurarken iki oturumdan oluşan bir süreç gerçekleştirdik. Birinci oturumda maske kullanımının çevreye olan zararları konusunda bilgilendirici bir sunum sunduk ve katılımcılara ikinci oturuma kadar , sunduğumuz problemlere çözüm olabilecek fikirler düşünmelerini istedik. İkinci oturumda fikir paylaşımı yaptık ve her oturumdan sonra

hazırladığımız özetleri katılımcılarla paylaştık. Başta Sparc takımımızdan 4 kişi ile başlayan ekibe oluşum sürecinin ikinci oturumundan sonra Robin , Fmwill ve Kaiser takımlarının üyelerinin oluşturduğu 12 kişi katıldı. Farkındalık Ekibi 2021 Şubat ayında kuruldu ve şu an ekibin ana projesi Maske Makinesi projesiydi. Maske makinesi fikrimizi geliştirip maskelerin geri dönüştürülmesinin yollarını aradık. Yaptığımız araştırmalar sonrası atık maskelerin gerekli sterilizasyon şartlarında eritilip, çeşitli kullanım alanı olan plastik parçalarına dönüştürülebileceklerine dair ortak bir fikre vardık.